Συνήθεις ερωτήσεις (FAQ)

Τεχνική υποστήριξη

Η οικονομική πολιτική μας σε θέματα τεχνικής υποστήριξης είναι η εξής:


Τα καθήκοντα μας κατά τη διάρκεια ισχύος της τεχνικής υποστήριξης είναι τα παρακάτω (εκτός αν ορίζονται διαφορετικά στην προσφορά που έχει παραδοθεί στον πελάτη):


 Τελευταία επεξεργασία Tue, May 6 2014 6:43pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!